Stichting Build to Grow

Stichting Build to Grow is in 2023 opgericht om te bouwen aan een betere wereld door het verwezenlijken van mogelijkheden voor mensen die in een kansarme positie verkeren.

De stichting zet zich in voor het welzijn van ieder individu om zo een bijdrage te leveren aan een betere samenleving en wil het verschil maken voor initiatieven die via de normale paden geen financiële of andere hulp krijgen.

De doelen zijn divers en kunnen variëren van het letterlijk bouwen van huizen voor kwetsbare mensen in Tanzania tot een bijdrage leveren aan educatie voor kwetsbare jongeren in achterstandswijken in Nederland.

We ondersteunen kleinschalige projecten ten behoeve van de brede ontwikkeling van mensen. Dit doen wij door het geven van zowel financiële steun als steun in natura.

Stichting Build to Grow is een ANBI, een Algemeen Nut Beogende Instelling.

build to grow
build to grow

Stichting
Build to Grow

Stichting Build to Grow is in 2023 opgericht om te bouwen aan een betere wereld door het verwezenlijken van mogelijkheden voor mensen die in een kansarme positie verkeren.

De stichting zet zich in voor het welzijn van ieder individu om zo een bijdrage te leveren aan een betere samenleving en wil het verschil maken voor initiatieven die via de normale paden geen financiële of andere hulp krijgen.

De doelen zijn divers en kunnen variëren van het letterlijk bouwen van huizen voor kwetsbare mensen in Tanzania tot een bijdrage leveren aan educatie voor kwetsbare jongeren in achterstandswijken in Nederland.

We ondersteunen kleinschalige projecten ten behoeve van de brede ontwikkeling van mensen. Dit doen wij door het geven van zowel financiële steun als steun in natura.

Stichting Build to Grow is een ANBI, een Algemeen Nut Beogende Instelling.

Huizen bouwen Tanzania

De oprichters van Stichting Build to Grow zijn meerdere keren in Tanzania geweest om samen met de lokale bevolking mee te bouwen aan huizen voor mensen die werkelijk niets hebben, de armste onder de armen.
Deze mensen leven vaak met een grote familie in zelfgemaakte hutjes om in ieder geval nog onderdak te hebben.
Donkere kleine hutjes die een gevaar zijn voor de gezondheid van haar bewoners. Voor deze, veelal jonge, gezinnen wordt goede huisvesting zodat ze weer in hun eerste levensbehoefte worden voorzien. Een stenen huis waar daglicht naar binnen treedt en voldoende ruimte is voor de gezinsleden.
Een plek waar je op adem komt en waar er gestudeerd kan worden door de kinderen. Het verschil tussen de oorspronkelijke situatie en de nieuwe situatie voor deze mensen is onbeschrijflijk groot. Er is weer bestaansrecht, er zijn minder zorgen, er komt weer een glimlach naar voren, zich op een betere toekomst. Een heel dankbaar project waar onze steun graag naartoe gaat.

De oprichters van Stichting Build to Grow zijn meerdere keren in Tanzania geweest om samen met de lokale bevolking mee te bouwen aan huizen voor mensen die werkelijk niets hebben, de armste onder de armen.
Deze mensen leven vaak met een grote familie in zelfgemaakte hutjes om in ieder geval nog onderdak te hebben.
Donkere kleine hutjes die een gevaar zijn voor de gezondheid van haar bewoners. Voor deze, veelal jonge, gezinnen wordt goede huisvesting zodat ze weer in hun eerste levensbehoefte worden voorzien. Een stenen huis waar daglicht naar binnen treedt en voldoende ruimte is voor de gezinsleden.
Een plek waar je op adem komt en waar er gestudeerd kan worden door de kinderen. Het verschil tussen de oorspronkelijke situatie en de nieuwe situatie voor deze mensen is onbeschrijflijk groot. Er is weer bestaansrecht, er zijn minder zorgen, er komt weer een glimlach naar voren, zich op een betere toekomst. Een heel dankbaar project waar onze steun graag naartoe gaat.

Inloophuis Regenboog

De Regenboog Groep zet zich in voor armoede, verslaving, psychiatrische problematiek of dakloosheid in Amsterdam waarin plek is voor iedereen. De problematiek maakt je niet minder mens. Er is betrokkenheid bij de meest kwetsbaren in de stad en ze stimuleren mensen om zelf meer vorm en inhoud te geven aan hun bestaan. Bouwen aan een sociale gemeenschap in een stad waarin de stad ieders huis is en niemand zich verloren hoeft te voelen. Wij dragen ons steentje bij aan een inloophuis om rond de kerstdagen te bieden aan de dak- en thuislozen.

De Regenboog Groep zet zich in voor armoede, verslaving, psychiatrische problematiek of dakloosheid in Amsterdam waarin plek is voor iedereen. De problematiek maakt je niet minder mens. Er is betrokkenheid bij de meest kwetsbaren in de stad en ze stimuleren mensen om zelf meer vorm en inhoud te geven aan hun bestaan. Bouwen aan een sociale gemeenschap in een stad waarin de stad ieders huis is en niemand zich verloren hoeft te voelen. Wij dragen ons steentje bij aan een inloophuis om rond de kerstdagen te bieden aan de dak- en thuislozen.